2017-10-16

iHerb - DHL ja tullauksen palvelumaksut

DHL sitoutui siihen, että yhtiö ei 1.9.2017 lukien veloita kuluttajilta itsetullausta koskevaa luovutuspalvelumaksua tilanteessa, jossa

a) kuluttaja ja DHL eivät ole sopineet luovutuspalvelusta ja sitä koskevasta palvelumaksusta keskenään siten, että luovutuspalvelu on tullut osaksi kuljetus- tai muuta sopimusta, tai


b) verkkokaupan myyjä ei ole ennen kuluttajan tekemää tilaussopimusta ilmoittanut hänelle lähetyskulujen lisäksi veloitettavasta DHL:n luovutuspalvelua koskevasta palvelumaksusta.

https://www.kkv.fi/ratkaisut-ja-julkaisut/ratkaisut/arkisto/2017/kan-ratkaisut/tullauksen-palvelumaksu/

No comments:

Post a Comment